Warsztaty teleinformatyczne

Warsztaty teleinformatyczne dla studentów i kadry naukowej
Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej

Data

23 Maj 2014

Miejsce:

Orange Labs, ul. Obrzeżna 7, Warszawa, sala 355

Godzina:

10:15 - 14:30

Prowadzący specjaliści
z Orange:

Jarosław Budzisz, Krzysztof Ciesielski, Rafał Szpila,
Szymon Raksimowicz, Artur Radomski, Marcin Augustyniak, Marcin Prusik, Piotr Wawrzyniak, Jarosław Legierski

Agenda spotkania:

10:15 początek, przywitanie uczestników

Część 1 - teleinformatyczna

10:30 Platforma IMS - wykład (prowadzący: Jarosław Budzisz)

11:00 Platforma IMS - warsztaty (prowadzący: Jarosław Budzisz)

11:30 Jak powstają standardy w telekomunikacji? (prace w komitetach standaryzacyjnych „od kuchni”) - wykład (prowadzący: Krzysztof Ciesielski)

12:00 zwiedzanie laboratoriów

12:15-13:00 przerwa

Część 2 - radiowa

13:00 Ewolucja architektury stacji bazowej (prowadzący: Rafał Szpila)

13:15 Usługi głosowe dla LTE – (prowadzący: Szymon Raksimowicz)

13:30 Technologie offload’owe – Femto, Small cell, WiFi (prowadzący: Artur Radomski)

13:45 Mobilność pomiędzy RAT na podstawie usługi CSFB (prowadzący: Marcin Augustyniak)

14:00 Ewolucja budowy terminali mobilnych na przykładzie smartphone’ów oraz terminale wielosystemowe (prowadzący: Marcin Prusik)

14:30- przewidywane zakończenie spotkania