Kazimierz Dolny, 19-21 października 2014 r.

  Warsztat dla doktorantów i młodych naukowców z obszaru informatyki

  Workshop
  W dniach 19-21 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się organizowany
  przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych warsztat dla doktorantów
  i młodych naukowców z obszaru informatyki.
  Głównym partnerem warsztatów było Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Labs.
  Przedstawiciel Orange dołączył do Komitetu Programowego warsztatów,
  a ufundowane przez Orange urządzenia elektroniczne były głównymi nagrodami
  dla autorów czterech zwycięskich referatów.

  W warsztatach uczestniczył Komitet Programowy w składzie:

 • Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PC Chair).
 • Dr hab. inż. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Dr hab. Piotr Habela, profesor PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
 • Prof. dr hab. Tomasz Kacprzak, Politechnika Łódzka.
 • Dr hab. Krzysztof Marasek, profesor PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
 • Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski, profesor zwyczajny, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy, profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska.
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski, profesor zwyczajny, Politechnika Łódzka.
 • Dr hab. Alicja Wieczorkowska, profesor PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
 • Dr hab. Adam Wierzbicki, profesor PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
 • Dr inż. Rafał Zdunek, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.
 • Andrzej Zieliński, Ekspert TP R&D, Orange Polska.
 • Cztery prace, którym przyznane zostały nagrody główne to:

 • Mariusz Kleć and Daniel Koržinek : Unsupervised Feature Pre-training of the Scattering Wavelet Transform for Musical Genre, PJAIT, Warsaw.
 • Marcin Wichrowski: Usability Engineering in Prototyping Process of Software User Interfaces for Medical Ultrasound Devices, PJAIT, Warsaw.
 • Michał Wysokiński: Decision Support System For Search & Rescue Operations, AGH University of Science and Technology, Krakow.
 • Artur Szymański and Andrzej W. Przybyszewski: Comparison of data mining methods in predicting Deep Brain Stimulation effects in Parkinson Disease, PJAIT Warsaw.
 • Dzięki zaangażowaniu w realizację warsztatów CBR Orange uzyskało dostęp do wszystkich prezentowanych prac oraz możliwość komunikacji z autorami interesujących pomysłów. Spośród 45-ciu zgłoszonych prac 13 zostało zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie naukowym.
 • 1. Unsupervised Feature Pre-training of the Scattering Wavelet Transform for Musical Genre
  M. Kleć and D. Koržinek.
 • 2. Usability Engineering in Prototyping Process of Software User Interfaces for Medical Ultrasound Devices
  M. Wichrowski.
 • 3. Use of natural language processing for recognizing the language of propaganda
  B. Balcerzak.
 • 4. Credibility Assessment on Twitter + Automated Credibility Assessment on Twitter
  K. Lorek, J. Suehiro-Wiciński.
 • 5. How play to win? Simulation of High Yield Investment Program strategies
  K. Gniadzik, O. Jarczyk, G. Kowalik, R. Nielek and A. Wierzbicki.
 • 6. Study of the Temporal-Statistics-Based Reputation Models for Q&A Systems
  P. Adamska, M. Juźwin.
 • 7. Energy awareness in scheduling and resource allocation in computational distributed
  K. Smelcerz.
 • 8. Comparison of data mining methods in predicting Deep Brain Stimulation effects in Parkinson Disease
  A. Szymański, A.W. Przybyszewski.
 • 9. Competition-based rating system of websites credibility
  G. Kowalik.
 • 10.Decision Support System For Search & Rescue Operations
  M. Wysokiński.
 • 11. Document controversy classification based on the Wikipedia category structure
  M. Jankowski-Lorek + Controversial Topic Detection in Internet Texts, K. Zieliński.
 • 12. What affects web credibility perception – an analysis of credibility assessment’s textual Justifications
  M. Kąkol and R. Nielek.
 • 13. A noisy-parallel and comparable corpora filtering for truly parallel corpora preparation
  K. Wołk, K. Marasek.
 • Analizując treść przedstawionych referatów można stwierdzić, że pośród prac naukowców z obszaru informatyki pojawiają się takie, których wyniki mogą być cenne dla projektów realizowanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Orange, np. wiarygodność treści uzyskiwanych z Internetu, analizy big data. Wskazuje to na bardzo silne powiązanie informatyki oraz współczesnej telekomunikacji.
  Wydaje się, że pożyteczną kontynuacją współpracy, zarówno dla PJATK jak i Orange, może być zdefiniowanie tematów prac dyplomowych i doktorskich, które są interesujące z punktu widzenia Orange i które mogłyby być realizowane przez studentów PJATK.