Strefa partnerów

Uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze

  Ośrodki akademickie stanową ważne ogniwo w strategii budowy ekosystemu innowacji Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. W ramach naszych działań rozwijamy współpracę z uczelniami oraz instytutami naukowo-badawczymi prowadząc i uczestnicząc w wielu projektach badawczo-rozwojowych, w tym również finansowanych ze środków UE i NCBiR, zapraszając przedstawicieli nauki do gremiów doradczych w ramach przedsięwzięć Orange Polska takich, jak Orange Fab czy BIHAPI, czy też oferując możliwość stażu studentom. Wielu ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego jest też pracownikami naukowymi uczelni partnerskich.
 • logo-PW Politechnika Warszawska
  Współpraca z Politechniką Warszawską to nie tylko projekty studenckie, prace magisterskie, projekty badawcze, również projekty finansowane przez Unię Europejską.

  • Naszą współpracę z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, którego przedstawicielem jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski oraz prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz i doc. dr inż. Marek Średniawa, koordynuje dr Jarosław Legierski i dr inż. Maciej Grzenda.
  • dr inż. Maciej Grzenda jest naszym pracownikiem i jednocześnie prowadzi zajęcia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

 • logo-PŁ Politechnika Łódzka
  Politechnika Łódzka jest aktywnym partnerem naszego Community. Współpracę z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej koordynuje specjalista Piotr Wawrzyniak oraz dr Jarosław Legierski. Reprezentantem Wydziału EEIA PŁ jest dr inż. Piotr Korbel, pracownik Zakładu Telekomunikacji w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

   Działania na PŁ w szczególności skupione są wokół:
  • Rozwijania wspólnych innowacyjnych usług telekomunikacyjnych, np.: LocFusion API , TraceControl WebGUI, Wspólny Punkt Widzenia (WPW), Elektroniczny Przewodnik Turystyczny (EPT) i inne.
  • Aplikowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach wspólnych konsorcjów, np. projekt LOKKOM - Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji terminala sieci telefonii komórkowej przemieszczającego się w terenie otwartym i budynkach, finansowany w ramach 2 konkursu Programu Badań Stosowanych NCBiR.
  • Projektów studenckich i prac dyplomowych wykorzystujących technologie opracowywane w CBR.
  • Wykładów, prezentacji i warsztatów dla studentów i kadry naukowej, podczas których specjaliści z Orange Labs przekazują słuchaczom wiedzę nt. współczesnej telekomunikacji. Spotkania organizowane są cyklicznie zarówno w Łodzi jak i w siedzibie CBR w Warszawie przy ul. Obrzeżnej.

 • logo-pjwstk Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

  PJATK
  Studenci PJATK odbywają praktyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym, w ramach których realizują projekty z dziedziny Context Awareness, budowy mechanizmów kategoryzacji aplikacji mobilnych i ich dostępności dla mobilnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone), zapewnienia przenaszalności aplikacji pomiędzy platformami oraz tworzenia koncepcji wizualizacji graficznych dla innowacyjnych usług.

 • logo-umk Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • logo-UE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Prowadzimy wspólne laboratorium mieszczące się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz praktyki w Next Generation Internet Lab

  • Next Generation Internet Lab zakłada możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia rozwiązań na urządzenia mobilne, w tym platformę iOS. Partnerem jest Orange Labs.
  • Zapraszamy studentów do udziału w praktykach z zakresu projektowania i implementacji systemów mobilnych dla systemu operacyjnego iOS organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Orange Labs. Praktyki odbywać się będą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 • logo-PGPolitechnika Gdańska
 • logo-PK Politechnika Krakowska
  Od 2012 roku realizujemy wspólnie prace w trakcie, których powstały dokumenty Context Awareness Stack oraz Context Awareness Data Management.

  • Zespół dr Rzeckiego z Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w bazach danych, przetwarzaniu danych, architekturze systemów, zarządzaniu danymi kontekstowymi, ontologiach, wnioskowaniu.
  • W roku 2014 planujemy wspólne praktyki studenckie oraz kontynuację prac naukowych polegających na opracowaniu nowych koncepcji oraz analizie rozwiązań komercyjno-akademickich.

 • logo-PSPolitechnika Śląska
 • logo-agh Akademia Górniczo-Hutnicza

  AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica została powołana do kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z zasadami wolności nauczania, misji odkrywania oraz przekazywania prawdy, w duchu poszanowania jednostki i służby dla dobra kraju i ludzkości. Uczelnia ściśle współpracuje z innymi uczelniami, gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej.