Integracja systemów Unified Communications
Dariusz Bogusz, Piotr Korbel, Jarosław Legierski

Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów : W referacie opisano możliwości integracji systemów telekomunikacyjnych przeznaczonymi dla przedsiębiorstw (Unified Communications) z platformami usługowymi operatorów (Service Delivery Platform – SDP) w modelu Telco 2.0. Rozważone zostały dwa modele integracji – z wykorzystaniem portalu www oraz na poziomie przeglądarki internetowej. Przedstawiono możliwość wzbogacenia aplikacji użytkownika systemów Unified Communications o funkcje realizowane za pośrednictwem platform usługowych operatora.
Pobierz plik