Telco 2.0 – przykłady
Jarosław Legierski, Piotr Korbel

Telco 2.0 – przykłady praktycznego wykorzystania interfejsów telekomunikacyjnych platform usługowych : W artykule przedstawiono koncepcję Telco 2.0 zakładającą udostępnienie dla deweloperów interfejsów programistycznych do telekomunikacyjnych platform usługowych. Opisane podejście umożliwia tworzenie nowych aplikacji łączących techniki internetowe z tradycyjnymi usługami telekomunikacyjnymi. Przedstawiono funkcje oferowane przez platformy telekomunikacyjne i dostępne w postaci usług sieciowych.
Pobierz plik