Telco 2.0 jako element integracji
Jarosław Legierski, Marek Średniawa

Telco 2.0 jako element integracji telekomunikacyjnych sieci prywatnych i publicznych : Artykuł przedstawia metody integracji prywatnych sieci telekomunikacyjnych z sieciami publicznymi. Opisuje dotychczas wykorzystywane metody integracji w różnych warstwach: sygnalizacyjnej, głosu i danych, CTI, oraz wskazuje na Telco 2.0, jako technologię, która pozwala na osiągniecie pełnej konwergencji sieci w warstwie CTI, jak również integruje systemy w modelu FMC.
Pobierz plik