On the testing of network cyber threat detection methodes on spam example
CBR: Robert Filasiak, Maciej Grzenda; Wydział MINI PW: Marcin Luckner, Paweł Zawistowski

Artykuł jest jednym z efektów współpracy nad problemami związanymi z analizą ruchu w sieci szkieletowej. W publikacji zostały przedstawione wymagania na środowisko testowe oraz dane testowe niezbędne do badania rozwiązań wychwytywania anomalii w ruchu IP w strumieniach 10Gb/s i szybszych. Zaprezentowano metodę przygotowania danych testowych, które były by reprezentatywne dla rozważanych problemów oraz pozwalały porównać algorytmy detekcji. Podejście zostało zaimplementowane na przykładzie analizy spamu.
Pobierz plik