Location Api Orange PL
Sabak Grzegorz

Tutorial dla budujących aplikacje lokalizacyjne (i nie tylko): Ten przewodnik przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć korzystanie z API telekomunikacyjnego udostępnianego przez Orange Polska. Zawiera przykłady kodu źródłowego w różnych językach programowania, które mogą być wykorzystanie do testowania swojego środowiska, bądź jako ziarno, na bazie którego zbudowana zostanie większa funkcjonalność.
Pobierz plik