Telco 2.0 – w technologii JAIN SLEE
Henryk Rosa

Telco 2.0 – realizacja koncepcji w technologii JAIN SLEE : Artykuł opisuje możliwości wykorzystania technologii JAIN SLEE, przy realizacji koncepcji Telco 2.0. Standard JAN SLEE definiuje uniwersalną architekturę serwerów aplikacyjnych, które łatwo można zintegrować z różnego typu systemami teleinformatycznymi oraz elementami sieci operatora telekomunikacyjnego.
Pobierz plik