Strefa studenta

Projekty badawczo-rozwojowe

powrót
  projekty badawczo-rozwojowe
  Prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych studentów, doktorantów, kadry akademickiej w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron:
 • 1) wspólna realizacja prac badawczych i wdrożeniowych
 • 2) współpraca przy pozyskiwaniu środków unijnych
 • Zamawianie na zasadach komercyjnych prac wykonywanych przez pracowników i studentów.
  Stworzenie lub udostępnienie (w miarę możliwości) infrastruktury, która może być używana przez specjalistów Orange oraz naukowców w ramach wspólnych projektów badawczych i szkoleniowych:
 • 1) laboratorium
 • 2) sieć dostępowa
 • 3) Hot spot
 • Umożliwienie specjalistom Orange Polska prowadzenia badań z udziałem wykładowców i studentów