Potęga informacji - co nam dają otwarte dane?

VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

14-15 wrzesień 2014