Zaproszenie na konferencję, „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

    Konferencja odbędzie się 17 maja w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę doświadczeń oraz poznanie obszaru strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle. Współorganizatorem konferencji jest Orange Polska, po stronie którego prelegentami będą Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji oraz Sebastian Grabowski, Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.