Konkurs „Dane po warszawsku”, 2 marca 2015

  Dane po warszawsku

  Przez cały marzec można zgłaszać się do konkursu na miejskie aplikacje na smartfona lub stronę internetową „Dane po warszawsku”. Twórcy zwycięskich aplikacji otrzymają wsparcie, które pozwoli na rozwinięcie projektów.

  „Dane po warszawsku” to ważny krok w stronę otwartości danych w Warszawie. Na specjalnie zbudowanej platformie udostępniono wybrane warszawskie dane publiczne, a konkurs zachęci do wykorzystania ich w aplikacjach. Celem jest ułatwienie dostępu do informacji wszystkim zainteresowanym.

  Konkurs „Dane po warszawsku” wpisuje się w politykę otwartości m.st. Warszawy, której celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do miejskich danych publicznych. Na specjalnie stworzonej stronie (api.um.warszawa.pl) publikowane są m.in. dane przestrzenne (ortofotomapa, bankomaty, opieka zdrowotna, noclegi), transport miejski (kursowanie komunikacji publicznej, rower miejski, przystanki, strefa płatnego parkowania), sport i rekreacja (informacja turystyczna, obiekty sportowe), historia i religia (cmentarze, mapy historyczne), edukacja (wykaz placówek). Łącznie jest to ponad 200 zbiorów danych w 13 kategoriach, pochodzących z całego Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek miejskich.

  Zasady konkursu

  Swoje pomysły można zgłaszać przez cały marzec (do 31 marca do godz. 23.59). Uczestniczyć można na dwa sposoby, wybierając ścieżkę MAM POMYSŁ lub BIORĘ POMYSŁ.

  Ścieżka MAM POMYSŁ polega na:

 • 1. zgłoszeniu pomysłu na aplikację wykorzystującą dane udostępnione na platformie otwartych danych;
 • 2. skompletowaniu zespołu;
 • 3. doprowadzeniu pomysłu do stadium klikalnego prototypu.
 • BIORĘ POMYSŁ polega na:

 • 1. zgłoszeniu się do realizacji pomysłu jednego z Biur Urzędu m.st. Warszawy lub organizacji pozarządowej;
 • 2. współpracy z nimi przy jego realizacji.
 • Przy realizacji konkursowych projektów należy obowiązkowo skorzystać z co najmniej jednego zbioru danych udostępnionych na platformie otwartych danych przez m.st. Warszawa. Można dodatkowo wykorzystać inne otwarte dane (bez ograniczeń dostępu). Premiowane będą rozwiązania otwarte (dostępne na wolnych i otwartych licencjach) oraz dostępne dla wszystkich użytkowników (stosujące standard WCAG 2.0).

  Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe (doradztwo, wsparcie promocyjne powstałych rozwiązań), będą również mogli uczestniczyć w kilkumiesięcznej inkubacji.

  Organizatorzy

  Projekt jest realizowany przez Fundację TechSoup, Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Centrum Cyfrowe Fundacji Projekt: Polska, Politechnikę Warszawską, Orange Labs (Orange Polska S.A.) przy współpracy z miastem stołecznym Warszawą. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

  Patroni

  warszawa.ngo.pl, Okno na Warszawę, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki, ITWiz, IAB Polska

  Więcej informacji o projekcie i konkursie na: www.konkurs.danepowarszawsku.pl i www.danepowarszawsku.pl oraz na kanałach społecznościowych www.facebook.com/danepowarszawsku i www.twitter.com/dane_warszawsku

  Dane m.st. Warszawy udostępnione są na stronie api.um.warszawa.pl.