Ashoka Polska i Orange Labs

Ashoka i Orange wspierają młodych przedsiębiorców ICT

    W rozpoczętym wiosną 2014 r. międzynarodowym programie IT4Change, czyli „IT dla zmian”, zainicjowanym przez Ashokę i SAP Germany, bierze udział ośmioro uczestników z Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce program realizowany jest przez Ashoka Polska we współpracy z grupą specjalistów ICT z Orange Labs. Celem programu jest propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi IT dla wspierania zmian społecznych, poprzez łączenie wsparcia merytorycznego ze wsparciem finansowym.
    Ashoka Polska i Orange Labs
    W ramach programu, po tym wydarzeniu Ashoka Polska i Orange Labs uruchomiły dla uczestników Europy Środkowo-Wschodniej cykl sesji coachingowych, które mają na celu indywidualne wsparcie i rozwój projektów. Podczas spotkań z coachami uczestnicy oceniają swoje pomysły z punktu widzenia ich zastosowania technicznego, a także są omawiane działania w dziedzinie budowania pozycji na rynku, takie jak planowanie finansowe, działania marketingowe i promocyjne, ocenianie ryzyka, zarządzanie zespołem.
    Ta edukacyjna część projektu w Polsce realizowana jest przez zespół menedżerów i specjalistów z Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Labs.
    Są to: Sebastian Grabowski, dyrektor Orange Labs oraz Konrad Bizior, Joanna Bruździak, Adam Filisiński, dr Emil Kowalczyk, Tomasz Ośko i Paweł Tuszyński, managerowie R&D.