Sebastian Grabowski członkiem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju.

    Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

    W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych krajowych inteligentnych specjalizacjach Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla krajowych inteligentnych specjalizacji w tym do specjalizacji KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO), w której od niedawna zasiada Sebastian Grabowski Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego.

    Przed Sebastianem i członkami KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO) ,kolejne wyzwania polegające na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

    Chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj tutaj